Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden (hierna te noemen: Voorwaarden) regelen alle contracten, leveringen en andere services die zijn overeengekomen tussen de klant en OGER Fashion BV (hierna te noemen: OGER).
2. Door het plaatsen van een order stemt de klant ermee in gebonden te zijn aan de algemene voorwaarden.
3. Tenzij OGER schriftelijk anders heeft aangegeven aan de klant, worden de algemene voorwaarden van de klant niet geaccepteerd.
4. OGER behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken wijzigingen door te voeren in een willekeurig deel van de website. Vanuit zijn beleid ten behoeve van het updaten en verbeteren van de website, kan OGER deze Voorwaarden willen wijzigen.


Een contract afsluiten
1. Een contract komt pas tot stand wanneer de betaling succesvol is voltooid. OGER heeft het recht een levering te weigeren of deze te onderwerpen aan speciale voorwaarden, met opgaaf van redenen. Indien OGER niet in staat is het permanente of tijdelijke adres van de klant duidelijk vast te stellen, kan een bestelling niet worden geaccepteerd. OGER bevestigt de order van de klant per e-mail.
2. Orderverwerkingen die om welke reden dan ook technisch of anderszins zijn onderbroken voordat de betalingsinstructies zijn voltooid, zijn onvolledig, zelfs wanneer de klant een orderbevestiging heeft ontvangen. Een dergelijke order wordt daarom in principe niet geleverd. OGER zal echter proberen contact op te nemen met de klant, om de betalingsinstructies te voltooien, zodat de levering kan plaatsvinden.
3. De producten op in de OGER Online Store zijn bedoeld voor individuen en mogen niet worden verkocht aan derden.
4. Alleen personen van 18 jaar en ouder met een vast woonadres kunnen een order plaatsen in de OGER Online Store.


Prijzen en kosten
1. De contractprijs is de huidige prijs op het moment waarop een order wordt geplaatst in de OGER Online Store. De prijzen van artikelen worden vermeld inclusief BTW.
2. De prijzen die zijn vermeld in de OGER Webstore zijn exclusief leverings- en administratiekosten.
3. OGER is niet gebonden aan de voorwaarden van zijn offerte indien sprake is van een druk-, zet- of programmeerfout op de website.


Uitvoering van orders
1. OGER zal de orders van artikelen met de grootst mogelijke zorg verwerken.
2. Artikelen worden afgeleverd op het adres dat de klant heeft opgegeven aan OGER.
3. OGER zal geaccepteerde orders zo snel mogelijk verzenden in de volgorde waarin deze zijn ontvangen.
4. De aflevertermijn die op de OGER Online Store staat vermeld is slechts approximatief, en er geldt geen recht op vergoeding indien de feitelijke aflevering langer duurt.


Douane, heffingen en belastingen
1. De klant is er verantwoordelijk voor te zorgen dat het product wettig kan worden geïmporteerd in het land van bestemming. Wanneer wordt besteld bij OGER, is de ontvanger de geregistreerde importeur die aan de wetten en voorschriften van het land van bestemming moet voldoen. Het land van bestemming kan worden onderworpen aan importbelastingen, douanerechten en heffingen voor orders die worden verzonden naar landen buiten de Europese Unie. De ontvanger van een internationale zending kan worden onderworpen aan dergelijke importbelastingen, douanerechten en heffingen, die worden geheven zodra een zending het land van bestemming bereikt. Aanvullende kosten voor in- en uitklaring worden gedragen door de ontvanger; OGER heeft geen controle over deze kosten en kan niet voorspellen hoeveel deze zullen bedragen.
2. Om te voorkomen dat de klant wordt geconfronteerd met onverwachte kosten, adviseert OGER de klant contact op te nemen met het plaatselijke douanekantoor en te informeren naar de huidige kosten, alvorens een bestelling te plaatsen.


Recht om artikelen terug te sturen
1. De klant heeft het recht een artikel zonder opgaaf van redenen binnen dertig (30) dagen na aflevering terug te sturen naar OGER. Dit recht geldt ook voor artikelen die zijn afgeprijsd. Dit heeft tot gevolg dat de aankoop van dat artikel wordt geannuleerd en dat de klant het bedrag dat hij OGER reeds betaald heeft voor dat artikelen, terugkrijgt. Wij wijzen de klant erop dat OGER de kosten voor retourzendingen niet (te allen tijden) vergoed.
2. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dient u OGER via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de  te hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping en/of ons digitale retourformulier, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. U kunt het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via onze website [webadres invullen]. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij u onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen.
3 .De klant kan een artikel ook terugbrengen of ruilen in een OGER store (OGER Haarlem en OGER Donna uitgezonderd). Het is niet mogelijk om een contante vergoeding te krijgen voor artikelen die naar de store worden teruggebracht. 

4. Artikelen die na de genoemde 30-daagse periode worden teruggestuurd naar OGER, worden niet vergoed.
5. OGER heeft het recht de waardevermindering op een geretourneerd artikel wat schade vertoont die is veroorzaakt door de klant, of als de klant zich niet heeft gehouden aan de instructies voor het retourneren van het artikel, zoals die zijn gegeven door OGER, in rekening te brengen van de klant. 
6. Producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden (parfums en ondergoed) kunnen om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet worden teruggezonden. Dit geld voor artikelen waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;

Foutieve aflevering

Indien OGER een artikel aflevert dat niet overeenstemt met het artikel dat besteld is, of als het artikel beschadigd is of gebreken vertoont, dient de klant dit zo snel mogelijk per e-mail aan OGER te laten weten. OGER zal de aankoopprijs plus eventuele afleverkosten vergoeden.


Overmacht
1. OGER is niet verantwoordelijk tegenover de klant en pleegt geen contractbreuk door een vertraging in de uitvoering of verzuim van de nakoming van een van zijn verplichtingen met betrekking tot artikelen voortkomend uit een oorzaak die buiten de redelijke controle van OGER valt.
2. Indien OGER niet in staat is zijn verplichtingen uit hoofde van het contract uit te voeren vanwege een oorzaak die buiten zijn redelijke controle valt, zal OGER de klant zo snel als praktisch mogelijk is schriftelijk van dit feit op de hoogte stellen nadat dit is ontdekt.
3. Als het onvermogen om zijn verplichtingen uit hoofde van het contract na te komen vanwege een oorzaak die buiten de redelijke controle van OGER valt, twee maanden nadat de klant een bericht ontvangt aanhoudt, dan kan de klant of OGER het contract schriftelijk opzeggen zonder aansprakelijk te zijn tegenover de ander.


Klachten
1. Als een klant een artikel wil ruilen of retourneren, moet hij de instructies opvolgen die op zijn vermeld op de pagina Retourbeleid van deze website.
2. Andere vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot een order, betaling of levering, moeten schriftelijk naar het volgende e-mailadres worden gestuurd: [email protected]
3. In het e-mailbericht moet worden vermeld de naam van de klant, het e-mailadres dat overeenstemt met dat in de administratie van OGER, het ordernummer dat in de orderbevestiging staat vermeld en het artikelnummer.

 

 

Betaling
1. De klant kan met creditcard of via Mister Cash en iDeal betalen. Gift vouchers van OGER of Fashion Cheque kunnen niet worden ingewisseld voor contant geld.
2. Alle betalingen moeten in overeenstemming zijn met de instructies die zijn vermeld op de pagina’s van de OGER Online Store.


Privacy
1. Door een order te plaatsen, verleent de klant OGER het recht om waar nodig zijn persoonsgegevens te gebruiken. Deze gegevens worden alleen bewaard voor zover dit nodig is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens worden verkregen en verwerkt door OGER, dat wil zeggen de uitvoering van het contract, voor marketingdoeleinden en voor het handhaven van het contact met de klant.
2. De volledige tekst van het privacybeleid van OGER vindt u op onze Privacy en cookies pagina.


Afwijkingen
OGER kan niet garanderen dat de kleuren van de artikelen precies hetzelfde zijn als de kleuren die op het computerscherm van de klant te zien zijn. Dit kan worden veroorzaakt door de beeldscherminstellingen op de computer van de klant.


Bedrijfsinformatie
OGER Fashion B.V. is telefonisch te bereiken op nummer +31 (0) 299 471151 of per e-mail op [email protected].


Hoofdkantoor:
Kwadijkerkoogweg 23
1442 LA, Purmerend

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 36043565
BTW-number: NL007477776B01